Hoạt động nhà trường

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022 – 2023

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2022 – 2023

19/09/2022

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của trường mầm non Hoa Hồng. Ngày 17/9/2022, trường mầm non Hoa Hồng tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non [...]

Xem thêm