Hoạt động nhà trường

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA TRƯỜNG

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA TRƯỜNG

12/10/2018

Tại Trường Mầm non Hoa Hồng, bên cạnh những giờ học theo chương trình đào tạo, các bé còn được tham gia vào những hoạt động ngoại khóa ý nghĩa. Các hoạt động giúp [...]

Xem thêm