Website Trường Mầm Non Hoa Hồng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2018 – 2023 và tầm nhìn đến năm 2028 26-10-2028 Tải về
2 Công khai tài chính năm học 2022-2023 năm ngân sách 2023 30-01-2024 Tải về
3 Công khai tài chính năm học 2021-2022 năm ngân sách 2022 02-02-2023 Tải về
4 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2018 – 2023 và tầm nhìn đến năm 2028 17-10-2022 Tải về
5 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2018 – 2023 TẦM NHÌN ĐẾN 2028 17-10-2022 Tải về
6 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRUNG HẠN PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2024 26-10-2021 Tải về
7 Công khai tài chính năm học 2020-2021 năm ngân sách 2021 28-01-2021 Tải về
8 26-10-2018 Tải về
9 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TRUNG HẠN PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG GIAI ĐOẠN 2018 – 2021 04-10-2018 Tải về
10 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
11 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về