Website Trường Mầm Non Hoa Hồng

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN HOA HỒNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023 – 2028

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN HOA HỒNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

          Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn của Ban chấp hành LĐLĐ Huyện Cư Jút về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, sau một thời gian chuẩn bị đảm [...]